1)      TJ Královice - tenis league je Tenisová soutěž jednotlivců v kategoriích Muži, Ženy a Smíšený

2)      Přihlásit se mohou hráči na recepci Tenisového centra Královice

3)      Účastnický poplatek činí 250,- Kč a platí na kalendářní rok.

4)      Do žebříčku se započítávají všechny výsledky, které hráči nahlásí obsluze Tenisového centra Královice nebo sami zadají prostřednictvím www stránek. Při individuálním zadávání platí pravidlo, že vítěz zadá výsledek a poražený jej musí elektronicky potvrdit.

5)      Zkrácená pravidla: Zápas se hraje na 2 vítězné sety. Každý set se hraje na 6(7)sad.

6)      Do žebříčku se započítává bodově poměr uhraných sad mezi soupeři upravený koeficientem rozdílnosti postavení v žebříčku. Vítězi se body přičítají, poraženému odčítají. Příklad výpočtu najdete na http://www.worldsportclub.com/cz/vyhody.php

7)      Do hodnocení hráče se započítávají všechny zápasy za poslední 2 roky

8)      Umístění v lize tedy nezáleží na počtu odehraných zápasů, ale na výsledcích jednotlivých her a tudíž odpovídá skutečné hráčské úrovni každého účastníka ligy.

9)      Tento systém umožňuje, že každý hraje podle vlastní chuti bez jakéhokoliv nátlaku rozpisů ze strany organizátorů. Sportujte JAK CHCETE a KDY CHCETE !

10)    Uzávěrka ligy a vyhlašování vítězů ligy se bude provádět vždy k 31.12. kalendářního roku.

11)    Všichni hráči TJ Královice - tenis league jsou automaticky účastníky celonárodní WSC league, kterou mohou sledovat na www.worldsportclub.com. Přihlašovací jméno i heslo je stejné jako pro TJ Královice - tenis league.

12)    Hráči hrají na své nebezpečí. Organizátor ligy nepřebírá odpovědnost za ublížení na zdraví.